Ümmügülsüm KIVRIK

Hayallerim üzerinde tekrardan düzenleme yapmak gerektiğini fark ettim. “merhaba” yı öğrendim.